Om Närkesbergsfilm

Närkesbergsfilm ägs av tjugo ägare, såväl privatpersoner som större och mindre företag. De flesta har anknytning till Närkesberg och Skyllberg i Sydnärke. Ägarna har samlats kring filmintresset och ambitionen att göra film av hög kvalitet för företag och organisationsliv, liksom att göra egna filmproduktioner om landsbygdsfrågor, natur och kultur.

Pressröster om Närkesbergsfilm

NA 4/5 2014: Konstdebatt på filmfestival
Sydnärkenytt 29/4 2014: Filmfestival med konsttema
SVT 10/11 2011: Statsministern i Närkesberg
NA 9/11 2011: En helg i filmens tecken
NA 27/10 2011: Kändisar spelar sig själva i ”falsk” Sydnärkedokumentär

Styrelse

  • Lars Jonsson, ordförande och VD i bolaget.
  • Ulla-Carin Grafström, konstnärlig ledare
  • Gunilla Holländer
  • Johan Högberg

Närkesbergsfilms ägare och några inbjudna gäster samlade till årsstämma i juni 2019.