Kontakt

Johan Högberg
Producent och filmare
070-170 06 57

Göran Eriksson
VD och administration
070-525 91 10


Ulla-Carin Grafström

Konstnärlig ledare, producent och filmare, 070-355 57 27


Närkesbergsfilms konstnärliga ledare Ulla-Carin Grafström fick en Guldbagge för filmen Hem, ljuva hem


Kungliga kalamiteter, en av Ulla-Carin Grafströms animerade filmer.