Kontakt


Lars Jonsson
VD och producent
0730-575527
lars@narkesbergsfilm.se

Johan Högberg
Producent och filmare
070-170 06 57

 


Ulla-Carin Grafström

Konstnärlig ledare, producent och filmare, 070-355 57 27
ulla-carin@narkesbergsfilm.se

Jan Grounes
Ekonomiansvarig
070-698 96 10 


Närkesbergsfilms konstnärliga ledare Ulla-Carin Grafström fick en Guldbagge för filmen Hem, ljuva hem


Kungliga kalamiteter, en av Ulla-Carin Grafströms animerade filmer.