Taltidningen 2.0

Taltidningen 2.0 är ett exempel på samhällsinformation producerad av Närkesbergsfilm åt några statliga myndigheter.