Askersunds kommun

Filmen lyfter fram Askersunds kommun som en turistort och kommer att användas på kommunens nya hemsida.